Stworzone porcedury związane z hasłem:
Pas drogowy

SymbolNazwa proceduryWybierz
WIZP001Zajęcie pasa drogowego pod umieszczenie reklamy
WIZP002Zajęcie pasa drogowego pod budowę przyłączy do budynków mieszkalnych
WIZP003Zajęcie pasa drogowego pod budowę sieci
WIZP004Zajęcie pasa drogowego na umieszczenie obiektu handlowego/usługowego* w pasie drogowym
WIZP005Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności - wydzielone stanowisko postojowe
WIZP006Włączenie do układu komunikacyjnego miasta - budowa wjazdu